ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება

შენ შეგიძლია ეს ექსპერიმენტი გუაშის ან აკვარელის საღებავებითაც ჩაატარო.

პალიტრაზე, შეურიე ერთმანეთს ძირითადი ფერები და ახლა უკვე ფურცელზე დააკვირდი, როგორ ფერებს მიიღებ:

1. შეურიე წითელი და ყვითელი

2. შეურიე წითელი და ლურჯი

3. შეურიე ყვითელი და ლურჯი

img

რა აღმოაჩინე?

img

რა ფერები მიიღე?

img

რა უფრო სახალისო იყო, ფერების შერევა ელექტრონული თამაშით თუ საღებავებით?