ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება

ფერებით მოთხრობილი ამბავი

img

შენ უკვე ბევრი რამ იცი ფერების შესახებ.

იცი, რომ არსებობს ცივი და თბილი ფერები, გარდა ამისა, გაეცანი ხერხებს, როგორ მიიღო ძირითადი ფერებისგან შედგენილი ფერები.

მოდი, ახლა ფერწერული ნამუშევარი შექმენი.
დახატე რაიმე ეპიზოდი შენი ცხოვრებიდან: გარემო, ამბავი ან საინტერესო მოვლენა. გადმოეცი შენი დამოკიდებულება, განწყობა (მხიარული, სევდიანი და სხვ.) ფერების საშუალებით.

დავალების შესრულებისას გაითვალისწინე ჩვენი რჩევები და ინსტრუქციები.