ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება

კვლევა-ძიების ციკლი

img
img

რა ნაბიჯებისგან შედგება კვლევა?