ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება

დაკვირვება და აღწერა

img
img

გავარკვიოთ, როგორი ცოცხალი არსებები ცხოვრობენ დედამიწაზე.