კითხვის დასმა

img
img

რატომ არის არსება ბრმა?

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება