ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება

ვარაუდთან შედარება

img
img

ბრუცას ცხოვრების ნირი.