ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება

ვარაუდის გამოთქმა

img
img

შეიძლება, იცხოვრო ისე, რომ არ გჭირდებოდეს მხედველობა?