კითხვის დასმა

img
img

წელიწადის დრო დამოკიდებულია მზის სითბოზე.

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება