კითხვის დასმა

img
img

მზის სითბოს გავრცელებისა და დედამიწის მოძრაობის კვლევა

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება