კითხვის დასმა

img
img

რატომ არის ავსტრალიაში ზაფხული, ჩვენთან კი ზამთარი?

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება