ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება

დასკვნის გამოტანა

img

საქმე დედამიწის მდგომარეობაშია