ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება

ვარაუდთან შედარება

img

წელიწადის დროების ცვლილების მოდელი