ვარაუდის გამოთქმა

img

მზე, დედამიწა და მთვარე - რა კავშირია მათ შორის?

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება