კვლევა-ძიების ციკლი

img

რა ნაბიჯებისგან შედგება კვლევა?

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება