კითხვის დასმა

img

სად დაიმალა მზე?

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება