დასკვნის გამოტანა

img

მზე მთვარის ჩრდილში იკარგება

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება