ვარაუდთან შედარება

img

როგორ ხდება მზის დაბნელება…

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება