გაზიარება

img

ვქმნით მზის დაბნელების მოდელს.

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება