დასკვნის გამოტანა

img
img

დღეს დედამიწის გარშემო 4 დღეშიც ვიმოგზაურებთ

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება