კითხვის დასმა

img
img

შეიძლება, 80 დღეზე სწრაფად შემოვიაროთ დედამიწა?

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება