ვარაუდთან შედარება

img
img

როგორ შეეძლოთ, დღეს ემოგზაურათ წიგნის გმირებს

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება