დაკვირვება და აღწერა

img
img

როგორ გადაეცემა სითბო

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება