დასკვნის გამოტანა

img
img

ფრინველის ბუმბულები კარგად იკავებს სითბოს

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება