დასკვნის გამოტანა

img
img

ფრინველის ბუმბული კარგად იკავებს სითბოს

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება