ვარაუდთან შედარება

img
img

სუსხურის ბუმბულების ქურთუკი მსუბუქი და თბილია

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება