ვარაუდის გამოთქმა

img
img

ცხოველების ბეწვი და ბუმბული კარგად ინახავს სითბოს

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება