ვარაუდის გამოთქმა

img
img

ცხოველების ბეწვი და ბუმბულები კარგად ინახავს სითბოს

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება