ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება

საშიში სათამაშოები

img

პრობლემა:

შეიძლება, სათამაშო იყოს საშიში?

როგორ მოვძებნოთ უსაფრთხო სათამაშოები?