ვარაუდის გამოთქმა

img
img

ცხოველები ზოოპარკში ისე არ ცხოვრობენ, როგორც - სახლში

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება