დაკვირვება და აღწერა

img
img

რაზეა დამოკიდებული ცხოველების ფერი

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება