დასკვნის გამოტანა

img
img

საცხოვრებელი გარემო და საკვები განსაზღვრავს ცხოველის ფერს

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება