ვარაუდთან შედარება

img
img

ფლამინგო და პატარა „კიბორჩხალა“

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება