უხილავი ძალები!

img

საიდუმლო:

როგორ მოქმედებს უხილავი ძალები?

როგორ შეიძლება მათი აღმოჩენა?

compass
ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება