ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება

დაფიქრდი! შეიძლება, დათოც და ანაც სწორი იყვნენ?

img
img
კი
არა
img