კვლევა-ძიების ციკლი

img
img

რა ნაბიჯებისგან შედგება კვლევა

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება