დაკვირვება და აღწერა

img
img

რატომ და როდის იყინება წყალი

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება