დასკვნის გამოტანა

img
img

წყლის წრებრუნვა დედამიწაზე

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება