ვარაუდთან შედარება

img
img

გავიგოთ, როდის მოდის თოვლი

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება