ვარაუდის გამოთქმა

img
img

გუნდს უნდა ჰქონდეს მოწინააღმდეგეზე მეტი ძალა

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება