დაკვირვება და აღწერა

img
img

როგორ მოქმედებს ძალა

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება