დასკვნის გამოტანა

img
img

მეტი მასის დაძვრას მეტი ძალა სჭირდება

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება