ვარაუდთან შედარება

img
img

შევქმნათ „მძიმე“ გუნდი

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება