დედამიწა და გარე სამყარო

img
img

შეიძლება, შემოვიაროთ დედამიწა 80-ზე ნაკლებ დღეში?

პრობლემა: დავგეგმოთ მოგზაურობა ისე, რომ გავიმეოროთ ჟიულ ვერნის გმირების მარშრუტი

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება