სხეულები და მოვლენები

img
img

რატომ არის ანას ქურთუკი ძალიან თბილი?

პრობლემა: რატომ ინახავს ყველაზე კარგად სითბოს სუსხურის ბუმბული ?

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება