სხეულები და მოვლენები

img
img

როგორ ვაჯობოთ ბიჭებს „შერკინებაში?”

პრობლემა: შესაძლებელია, გოგონებმა „შერკინება“ მოუგონ ბიჭებს?

ნაბიჯი სავარჯიშო მინიშნება შუალედური დავალება კომპლექსური დავალება